చల్తే చల్తే మేరి యే బాత్ నహి భూల్నా ఖభీ అల్విదా నా కహెనా . . .

Friday, April 10, 2009

పదనిసలు

కొత్తగా వచ్చిన అతిధి కళ్ళజోడు సరిగ్గా సహకరించకపోవటము తొ నావల్స్ చదవటము ఆగిపొయింది.టి వి అలవాటు

లేదు,చిన్న చిన్న అనారొగ్యాలు చిరాకు పుట్టిస్తున్నాయి.ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందా ఎప్పుడు

చీకటి అవుతుందా అని విసుగ్గా రోజులు గడుపుతున్న నాకు,బ్లాగ్ అనే కాలక్షేపము

చూపించాడు రవి.నీ ఓపెన్ డైరి రాసేయ్ ఆంటూ బ్లాగ్ ఓపెన్ చేసిచ్చాడు బిపు.

నీ మదురస్మ్రుతులతొ మొదలు పెట్టు అంది సంజు.

రాసిన ప్రతిదీ విని ,కొన్ని ఎడిట్ చేసి,సలహాలిచ్చి ప్రొత్సహించారు మావారు .

దాంతొ వూపొచ్చేసి ,తెగ అవాకులూ చవాకులూ రాసేసి బ్లాగ్ వక వ్యసన మైపోయింది.

వారాని కి వక వుత్తరము రాయటా నికి బద్దకించి అమ్మ తో శ్రీవారి తో చివాట్లు తిన్న నేను ఇప్పుడు ఎడా పెడా

రాసేస్తుంటే నా కే విన్తగావుంది.

ఆ వ్యసనాని కి సొగసులద్ది ,అందముగా తీర్చి దిద్ది,సలహాలు ఇచ్చిన జ్యొతి గారు,

మాలా తెలుగులొ రాయండి అని హెచ్చరిన్చట మే కాకుండా లెఖిని లింక్ ఇచ్చి అందులో ఎలా రాయాలో వివరించిన
కొత్త పాళి గారు,
పేరాలుగా రాయండి బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చి రొజూ సాయంకాలము కాసేపు సరదా కబుర్లు చెపుతున్న సృజన
ఇంట్లో వాళ్ళే కాదు మేమూ చదువుతాము అని మొదటిసారి తన కామ్మెంట్ తొ తెలియ చెప్పిన దుర్వాసుల

పద్మనాభం గారూ,వాళ్ళ అమూల్య మైన అభిప్రాయాలు తెలిపిన భాస్కర రామిరెడ్డి గారు,రమ్య గారు,పరిమళం

గారు,ఫణి గారూ, మధురవాణిగారూ,నాయని ఆదిత్య మాధవ్ గారూ,చిలకమూరు విజయ మోహన్ గారూ

హర్సోదయం గారూ, అబ్బొ ఎంత మంది బ్లాగ్ ఫ్రెండ్సొ అందరికి వందనాలు,ధన్యవాదాలు
.
ఇక చూస్కోండి ఎంత ఉత్సాహము వచ్చేసిందో. నచ్చిన పాటల కోసము కమ్మటి కల ,ఆపై పదనిసలు.మా నాన్న గారి

వుద్యోగ రీత్యా ,మా వారి వుద్యోగ రీత్యా కొన్ని ప్రదేశాలకి వెళ్ళాను.వాటిలో కొన్ని నాకు నచ్చినవి,కొన్ని

అనుభూతులను పొందినవి వాటి సమాహారమే ఈ పదనిసలు.ఎన్ని చూసినా,

ఎంత తిరిగినా వక కోరిక వుంది ,అది కొన్ని రోజులు హిమాలయాలలో వుండాలని,ఎవరైనా మహాత్ములను

దర్షించుకొవాలని .ఎంత అత్యాసో.