చల్తే చల్తే మేరి యే బాత్ నహి భూల్నా ఖభీ అల్విదా నా కహెనా . . .

Tuesday, February 22, 2011

అమీర్ పేట్ లోని అమ్మవారి దేవాలయాలు

1. శ్రీ కనకదుర్గ ఆలయముచాలా సందడి గా వుండే అమీర్ పేట్ కూడలిలో వుంది , శ్రీ కనకదుర్గ దేవాలయము . గుడి మొద్ట్లోనే వినాయకుడు దర్శనం ఇస్తాడు . లోపలి కి వెళ్ళగానే , ఎదురుగా వినాయకుడు , నాగదేవత ల చిన్న గుడి వుంటుంది . ఎడమ చేతివైపు సంతోషీ మాత , కుడి చేతివైపు ఎల్లమ్మ వుండ గా మద్యలో నిలువెత్తు విగ్రహము తో శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారు కళ కళ లాడుతూ దర్శనం ఇస్తారు . అమ్మవారి కి ఇరువైపులా యక్షిణులు వుంటారు . గుడి లోపల , గోడల మీద , అమ్మవారి వివిధ రూపాలతో శిల్పాలను వుంచారు . అసలు లోపల ఒక వినాయకుడు తప్ప ఇంకో పురుష దేవుడే లేడు . చుట్టూ ఎటుచూసినా అమ్మవారి ప్రతిరూపాలే !
ఇక్కడ , మంగళవారము రోజున , రాహుకాలము లో చేసే పూజ చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది . ఇక్కడి పూజారి అందరి తోనూ సంకల్పం చెప్పించి శ్రద్దగా పూజ చేయిస్తారు . నేనూ ఓసారి చేసుకున్నాను . నేను అప్పుడప్పుడు వెళ్ళే దేవాలయాల లో ఇది ఒకటి .

* * * * * * *

2. బల్కంపేట ఎల్లమ్మ పోచమ్మ దేవాలయము


కనకదుర్గ ఆలయము నుంచి కొంచం ముందుకు వెళితే వుంది ఈ ఆలయము . బలకం పేట అమ్మావారి గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రితమే విన్నాను . కాని అప్పటి నుంచి వెళ్ళాలంటే కుదరలేదు . మొన్న ఆదివారము వెళ్ళాను . వెళ్ళగానే అబ్బా ఎంత మంది జనం అని భయం వేసింది . జాతర లా వుంది . ప్రతి ఆదివారము , మంగళవారము ఇక్కడ ఇలానే రష్ వుంటుందిట. సరే వచ్చాను కదా అని లోపలికి వెళ్ళాను .

ఇక్కడ అమ్మవారు నీళ్ళల్లో వుంటారు . పూర్వము ఇది అడవి అట. ఎవరికో భావి లో నీళ్ళు తోడుకుందామని వెళితే , నీటి పైన జుట్టు తేలుతూ కనిపించిందట. పరీక్షగా చూస్తే , ఎవరో పడుకున్నట్లుగా కనిపించిందట. అది దేవత విగ్రహం గా భావించి , అక్కడ గుడి కట్టించారట. ఇది అక్కడ ఒకావిడ చెప్పింది . ఆవిడ ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం , వాళ్ళ అబ్బాయిని పుట్టెంటుకలు తీయించేందుకు ఇక్కడి తెసుకొచ్చిందట . అప్పుడు చుట్టూ పొలాలు వుండేవి . గుడి కూడా చాలా చిన్నగా వుండేది అని చెప్పింది . అక్కడివారు ఎల్లమ్మను చాలా మహిమగల తల్లి గా కొలుస్తారని చెప్పింది .

అమ్మవారి విగ్రహం దర్శించేందుకు కొంచము కిందకు వెళ్ళాలి . కింద భావి మీద అమ్మవారు పడుకొని వున్నట్లుగా స్తాపించారు . అక్కడ దర్శించుకొని కొంచము ముందుకు వెళ్ళి తే ఉత్స విగ్రహము వుంటుంది . ఆ హాల్ లో నే సర్వదర్శనం ఇస్తారట.

నేను ఎలా అందరి నీ నెట్టుకుంటూ అలా భూగృహం లోకి వెళ్ళి అమ్మావారిని దర్శించుకున్నానో తెలీదు . అదో వూపులా వెళ్ళిపోయాను . బహుషా అమ్మవారిని దశించుకునే అదృష్టం వుందేమో ! మళ్ళీ ఇంకోసారైతే వెళ్ళ లేను !

* * * * * * * * * * *

3.శ్రీకనకదుర్గ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయము
అమీర్ పేట ట్రాఫిక్ లైట్ దగ్గర కుడి వైపున వుంది ఈ శ్రీకనకదుర్గ , మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయము . కించము పరీశలన గా చూస్తే తప్ప కనిపించదు . ఆలయము బోర్డ్ కింద ఒక షాప్ కనిప్స్తే , ఒక క్షణం నాకు అర్ధం కాలేదు . పక్క నుంచి వున్న ద్వారము నుండి లోపలికి వెళ్ళగానే చాలా పెద్ద గుడి కనిపించింది . చాలా ప్రశాంతము గా వుంది . ద్వారము ముందు విఘ్నేశ్వరుడు కొలువై వున్నాడు . లోపల కుడి వైపు మల్లికార్జునస్వామి , ఎడమవైపు కనకదుర్గ ముచ్చటగా వున్నారు . ఇది పురాతన దేవాలయము కాదనుకుంటాను .

* * * * * * * *

4.విజయలక్ష్మి దేవాలయముఎర్రగడ్డ రైతుబజార్ నుంచి యూసుఫ్ గూడా వెళ్ళేందుకు తిరిగే మలుపు మొదట్లోనే వుంది ఈ ఆలయము . దీనిని చినజీయర్స్వామి స్తాపించారట. లోపల విజయదుర్గ అమ్మవారి విగ్రహము చాలా కళ గా వుంటుంది . పక్కన మంఠపము లో రంగనాథస్వామి వున్నారు . ఈ ఆలయము ను ఓసారి అటు గా వస్తూ చూసి లోపలికి వెళ్ళాను .

ఇవీ , ఇంత వరకు నేను అమీర్ పేట్ లో చూసిన అమ్మవారి ఆలయములు .

1 comment:

Aavakaaya said...

Ameerpet nundi food world meedugaa sr nagar velletappudu chinnadi Sonabai temple koodaa umtumdamdee.